Blästring 2017-06-06T21:47:49+00:00

Blästring

Blästring är en mekanisk förbehandling som ger ett mycket bra underlag att lackera på. Blästring bygger på principen att partiklar i hög hastighet träffar och påverkar ytan.

Normalt blästrar man med stålkulor, alternativt en slaggprodukt och accelererar blästermedlet med slunghjul eller tryckluft. Blästringen är en viktig förbehandling som starkt påverkar det slutliga resultatet.